Odstoupení od smlouvy

Nejdříve se, prosím ujistěte že dle čl. 5.1 Všeobecných obchodních podmínek internetového obchodu Třtináda s.r.o. – Odstoupení od kupní Smlouvy, máte na toto odstoupení právo:

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží:

  • které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat, včetně příloh, naskenovaný na adresu naší provozovny případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím, v souladu se Všeobecnými podmínkami internetového obchodu Třtináda.cz.